Ehsaniha logo
استان خراسان شمالی۱ دنبال کننده
توضیحات
استان خراسان شمالی به مرکزیت شهرستان بجنورد در شمال شرقی ایران واقع است. خراسان شمالی از طرف شمال با کشور ترکمنستان، از سمت شرق و جنوب با استان خراسان رضوی، از جنوب غربی با سمنان و از سمت غرب با استان گلستان همسایه است. این استان در سال ۱۳۸۳ و پس از تقسیم استان خراسان به سه استان، ایجاد شد.
آمار