Ehsaniha logo

موزه سنجش

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

معرفی تنها موزه تخصصی سنجش و اندازه گیری، از جمله ابزار علم نجوم مانند اسطرلاب و ...، ترازوهای زرگری، انواع پیمانه ها، وزنه ها، قپان ها

دسته‌بندی

میراث فرهنگی