Ehsaniha logo

روزمرگی عشایر

۶ دی ۱۴۰۲

قبل از طلوع تا بعد از غروب قبل از خروس خوان بیدار میشویم و خیلی وقت‌ها با غروب هم میخوابیم ،مادرم آتشی روشن می‌کند تا دمنوشی از زاگرس را نوش جان کنیم ،پاتیل روی اجاق می‌رود تا بوزقومه خوشمزه را میل کنیم . در سیاه چادر و دور آتش و آسمانی با میلیون ها ستاره ...

دسته‌بندی

گردشگری

Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط