Ehsaniha logo

مهدیشهر، شهر ملی صنایع دستی در رشته سوزن دوزی

۱۶ فروردین ۱۴۰۳

سوزن دوزي هنر آراستن روئين پارچه‌هاي ساده با بهره گيري از نخ‌هاي الوان و با کمک سوزن است. در دامنه ارتفاعات و دشت‌هاي استان سمنان شهرها و روستاهاي بسياري جاي گرفته که به سکونت اقوام و گروه‌هاي مختلف قومي و زباني اختصاص يافته است. يکي از هنرهاي رايج در اين استان سوزن‌دوزي است که مي‌توان آن را در تزيين اجزائ پوشاک سنتي زنان و مردان و... مشاهده کرد. يکي از انواع سوزن دوزي‌هاي موجود در نقاط مختلف استان انجام هنر شُماره دوزي بر روي پوشش زنان به جهت تزيين قسمت‌هاي مختلف البسه محلي ازجمله سر آستين، سرپوش و يا قسمت‌هايي از دامن و پيراهن است که بارزترين جلوه آن را مي توان در پوشاک سنتي زنان مهديشهر مشاهده کرد.

ویدئو از آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان

دسته‌بندی

صنایع دستی

۱
۰۰:۴۴

پخت نان ساجی

اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان سمنان
۱
۰۰:۴۵

روستای هجیج

اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان سمنان
۱
۰۰:۴۳

برف بهاری چشمه سورت

اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان سمنان
۱
۰۱:۰۴

سفالگری، جادوی آب و خاک

اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان سمنان
۰۲:۳۷

مهدیشهر، شهر ملی صنایع دستی در رشته سوزن دوزی

اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان سمنان
۱
۰۱:۵۳

مسجد گنجعلی خان موزه هنرهای عهد صفویه

اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان سمنان
۱
۰۰:۵۵

جاذبه های گردشگری زرند

اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان سمنان
۱
۰۱:۰۶

ایستگاه راه آهن بنکوه

اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان سمنان
۱
۰۱:۰۶

قلعه گنج، گنج بالندگی

اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان سمنان
۱
۰۱:۳۵

بم سرزمین نخل ها و خشت ها

اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان سمنان
۱
۰۰:۱۹

قلعه لک لک‌لک‌های زنجان

اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان سمنان
۱
۰۱:۳۱

یخدان و بادگیر، شاهکار تقابل ایرانی با گرما

اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان سمنان
Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط