Ehsaniha logo

کوه آتشگاه اصفهان را ببینیم

۲۷ اسفند ۱۴۰۲

یکی از کهن ترین اثار تاریخی اصفهان از عصر باستان تا کنون بنای آتشگاه است. این بنای تاریخی در محدوده محور تاریخی و گردشگری غرب اصفهان و در قلب منطقه باستانی «مهربین» واقع شده است که بعدها با نامهای «ماربین» و «مارنان» نیز خوانده شد. این محور از جمله اولین هسته های شهری اصفهان در دوران آغازین تاریخ و سپس عصر باستان در کرانه های زاینده رود به شمار می‌رود.

ویدئو از آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان

دسته‌بندی

میراث فرهنگی

Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط