Ehsaniha logo

قنات، شاهکار مردمان کویرنشین

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

قنات اکبرآباد بروات با شماره ثبتی ۳۱۱۶۶۳ و قنات قاسمآباد بروات با شماره ثبتی ۳۱۱۶۶۲ در سال ۱۳۹۳ در فهرست میراث ملی کشور قرار گرفتند و در تاریخ 1395/4/24 به عنوان یازده قنات ایرانی، قنات اکبرآباد با شماره ۰۱۰-۱۵۰۶ و قنات قاسم آباد با شماره ۰۱۱-۱۵۰۶ در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.این دو قنات از مهمترین و پرآب ترین قنوات منطقه بم – بروات به شمار می روند که مادرچاه آنها در شرق بم و مظهر آنها در شمال بروات قرار گرفته و از جمله مهمترین ویژگی این دو قنات، جوان و دوقلو و جوان بودن آنهاست. مادرچاه این دو قنات حدود ۲۰۰ متر از یکدیگر فاصله داشته و مظهر آنها در یک نقطه مشترک با فاصلهای حدود ۲۰ متر از هم قرار گرفته اند. طول هر کدام از این قنوات در حدود ۵ کیلومتر است. عمق مادرچاه هر کدام در حدودا ۶۰ متر است. این قنوات با جهتی از غرب به شرق، آب ذخیره شده در سفره های زیرزمینی پشت گسل بم (افراز) را با دبی آب (به ترتیب اکبرآباد و قاسم آباد) در حدود ۱۱۴ و ۱۱۰ لیتر بر ثانیه به سطح زمین منتقل میکنند. این ویژگی باعث شده تا قنوات اکبرآباد و قاسم آباد بروات از یک منبع آبی مشترک (گسل بم- بروات) استفاده کنند.

ویدئو از آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان

دسته‌بندی

میراث فرهنگی

Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط