Ehsaniha logo

رابر شهر کوه‌ها، رودها و چشمه سار‌ها

۵ فروردین ۱۴۰۳

رابُر، یکی از شهرهای کوهستانی و سرد سیر استان کرمان و مرکز شهرستان رابر است. این شهر در دامنه جنوبی کوه شاه قرار دارد و سرچشمه هلیل رود از این شهر می‌باشد. رابر یکی از شهرهای مرتفع ایران به شمار می رود.

دسته‌بندی

گردشگری

Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط