Ehsaniha logo

بازار بروجرد

۲ فروردین ۱۴۰۳

بازار بزرگ بروجرد که ساکنان محلی به آن راسا بازار به معنی راسته بازار می گویند، از عمده‌ترین مرکز تجارت سنتی شهر بروجرد است در کنار بازارهای مدرن این شهر که مورد استفاده شهرنشینان و روستائیان شهرستان بروجرد و نیز دیگر شهرهای اطراف قرار می‌گیرد.

ویدئو از آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان

دسته‌بندی

سوغات