Ehsaniha logo

سوزندوزی بلوچ

۲۶ اسفند ۱۴۰۲

سوزن‌دوزی بلوچی یا بلوچی دوزی مجموعه انواع خاصی از سوزن‌دوزی است که توسط زنان بلوچ انجام می‌شود. سوزن‌دوزی بلوچی دارای مهر اصالت از سازمان یونسکو می‌باشد و در فهرست میراث معنوی کشور نیز ثبت شده‌است. زیبایی هنر سوزن‌دوزی بلوچ به این است که در زندگی روزمره مردمان آن دیار کاربرد روزانه دارد و با وجود گذشت سالیان دراز و رفت‌وآمد مدهای متنوع لباس همواره جایگاه خود را در فرهنگ مردمان بلوچ حفظ کرده‌است.

ویدئو از آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان

دسته‌بندی

صنایع دستی