Ehsaniha logo

همدان مقصد گردشگری کودک

۲۶ اسفند ۱۴۰۲

استان همدان سال‌ها در زمینه گردشگری کودک فعالیت‌هایی را داشته است اما در پی برند سازی شهرهای کشور با ایجاد زمینه و قابلیت‌هایی برای کودکان، استان همدان به عنوان شهر گردشگری کودک می‌تواند مقصد گردشگری باشد. از آنجایی که امروزه کودکان محور خانواده‌ها هستند زیر ساخت‌هایی برای استقبال و ترغیب آنان جهت سفر به همدان فراهم شده است.

ویدئو از آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان

دسته‌بندی

گردشگری

Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط