Ehsaniha logo

فوران بزرگترین گل‌فشان کشور در سیستان و بلوچستان

۲۵ اسفند ۱۴۰۲

گِل‌فشان یا گِل‌افشان، پدیده‌ای طبیعی است که طی آن گل‌ولای از زیر زمین به شکل چشمه‌وار به سطح زمین می‌رسد و شکل ماهوری به خود می‌گیرد. برخی معتقدند گل‌فشان پدیده‌ای مرتبط با فعالیت‌های آتش‌فشانی است، اما اغلب دانشمندان معتقدند این پدیده خاستگاه غیرآتشفشانی دارند. معروف‌ترین گل‌فشان ایران در منطقهٔ تَنگ در استان سیستان و بلوچستان و در شهرستان کنارک قرار دارد.

دسته‌بندی

گردشگری

Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط