Ehsaniha logo

نوازندگی نی جفتی

۲۳ اسفند ۱۴۰۲

قنبر راستگو که اهل و ساکن استان هرمزگان استر بین نزدیکان و دوست‌دارانش به «خالو قنبر» و «قنبر احمد» هم شناخته می‌شود. او نوازنده «جفتی» و از شروه‌خوانان به نام ایران است. و گویی پرداختن به مقوله جفتی به عنوان یکی از سازهای مهم جنوب، با نام خالو قنبر در حافظه هرمزگانی پیوند خورده‌است. قنبر راستگو ضمن وفاداری به موسیقی منطقه، شاید تنها بازمانده نسلی است که موسیقی ناب جفتی را سینه به سینه به یکدیگر رسانده اند. جفتی از سازهای ویژه منطقه است و به عبارتی صدای جفتی از بارزترین نواهای جنوبی‌ست که در هر نقطه از خطه جنوب اعم از جنوب غربی و شرقی، یا هرمزگان به عنوان مرکزیت جنوب ایران، صدای خود را در اشکال یا ساختارهای مختلف نمایان ساخته‌است. شیوه نوازندگی قنبر راستگو در فهرست آثار معنوی کشور به ثبت رسیده است.

ویدئو: نوید رشیدی تهیه شده در اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان

دسته‌بندی

موسیقی محلی